Onderwijsdata als vliegende start van het IHP

De onderwijshuisvesting kan in Nederland nog wel een kwaliteitsinjectie gebruiken. Vooral op aspecten als comfort en duurzaamheid. Gemeenten en schoolbesturen werken samen aan huisvestingsplannen om daar een oplossing voor te bedenken. Openbare data geeft een vliegende start voor het integraal huisvestingsplan (IHP). Het biedt een solide startpunt. Verder geeft het een referentie (wat is normaal?) bij het bepalen van de ambitie. We hebben alle informatie voor u gebundeld in ons IHP in 1 minuut.
 

Met onder andere inzicht in:

Op deze pagina
Republiq
  • Capaciteit (en leerlingprognoses) en ruimtegebruik
  • Reisafstanden
  • Keuzevrijheid
  • Gebouwkwaliteit (functionaliteit, onderhoud, binnenmilieu en comfort)
  • Energie en duurzaamheid
  • Gelijke kansen en schoolprestaties
  • Onderwijskwaliteit
  • Financiën gemeente en financiën schoolbestuur
  • Kosten voor verduurzaming, renovatie en nieuwbouw

Heb je vragen over dit onderwerp?

Republiq
Republiq
Marten vertelt je graag meer

info@republiq.nl