keyboard_arrow_leftTerug naar het overzicht

Eigen Haard naar nul op de meter

De portefeuille verduurzamen, kennis uit de markt optimaal benutten én innovatief aanbesteden: opgaven waar vrijwel iedere portefeuillemanager zich tegenwoordig mee geconfronteerd ziet. Goede ontwikkeling vinden wij. Maar hoe vertaal je die ambitie naar concrete projecten?

Eigen Haard vroeg ons om de nieuwbouw van 37 woningen in Amstelveen te begeleiden. Ambitie was om de markt uit te dagen, de bouwperiode zo kort mogelijk te houden en de woningen nul-op-de-meter te realiseren. Bovendien moest het ontwerp van de woningen aansluiten bij de architectonische kenmerken van de stad.

Dat is gelukt: alle woningen zijn gasloos, voorzien van zonnepanelen en een installatie die de woningen met bodemenergie koelt en verwarmt. Bovendien is de strakke planning gehaald: binnen 24 maanden van uitvraag tot oplevering. Republiq hielp bij het opzetten van de aanbestedingsstrategie, stelde de benodigde documenten op en begeleidde de uitvraag van a tot z.

Innovatief aanbesteden

De markt meer ruimte geven klinkt misschien eenvoudig, maar het vraagt ook wat nieuws. Om het gewenste resultaat globaler te beschrijven moet je er nóg dieper over nadenken. Tegelijk moet je je verdiepen in de positie en taal van de opdrachtnemer: hoe daag je de markt uit zonder te overvragen?

Bij Eigen Haard werd al snel voor een design & build traject gekozen. Een uitvraag waarbij niet een vastgelegd ontwerp, maar juist de achterliggende ambitie en functionele eisen centraal staan. Dat daagt marktpartijen uit om eigen, innovatieve oplossingen te bedenken. Dat geeft veel vrijheid, ruimte voor innovatieve bouwmethoden en korte doorlooptijden. De opdrachtgever wordt bovendien ontzorgd: de aannemer neemt verantwoordelijkheid voor de aspecten waar hij het meeste invloed op heeft.

Meer ruimte voor de markt, grip op de kwaliteit

Het was de eerste keer dat Eigen Haard een design & build project uitvoerde. De uitdaging lag in het vastleggen van de ambities en prestatie eisen. Dat was wel even wennen, normaal gesproken werkt Eigen Haard de projecten tot in detail uit. Om toch grip te houden op de kwaliteit is het vooral van belang om de prestatie eisen meetbaar en verifieerbaar te maken. Tijdens de realisatie voeren we het contractmanagement om er zeker van te zijn dat de ambities ook daadwerkelijk worden waargemaakt.

Als er één schaap over de dam is...

Met Eigen Haard kijken we terug op een mooi en leerzaam traject dat we samen hebben doorlopen. Waarvan de resultaten in rap tempo zichtbaar worden. Een goede samenwerking tussen de betrokken partijen en voortgang in de realisatie: dat is hoe we het willen zien. Maar waar wij nog het meest voldoening uit halen is dat deze werkwijze nu ook bij andere projecten van Eigen Haard wordt ingezet. Het échte bewijs van een geslaagd project.

Republiq
Republiq
Republiq
Republiq
Republiq
{description}
Martie vertelt je graag meer

info@republiq.nl