Top 10 duurzame woningcorporaties

In onderstaande lijst is de top 10 duurzaamste corporaties op alfabetische volgorde weergegeven:

Compaen

De Kernen

Nester

Plavei

Servatius

Vincio Wonen

Wonen Limburg

Woningstichting Woningbelang

Woonkwartier

ZOwonen

Republiq

Duurzaamheidsprijs 2021

Tijdens de eerste editie van de duurzaamheidsprijs in 2021 reikten we de prijs voor meest duurzame en energiezuinige corporatie uit aan de top 10 van de lijst van afgelopen jaar. De uitreiking bij de top 3 legden we vast op een video. Prijswinnaars (1) De Kernen, (2) Vechtdal Wonen en (3) Provides kregen hun prijs uitgereikt op een van hun verduurzamingslocaties en leggen uit wat zij belangrijk vinden bij verduurzaming. 

Republiq

Republiq duurzaamheidsprijs

De duurzaamheidsprijs voor woningcorporaties is tot stand gekomen op basis van open data opgevraagd bij de drie grootste netbeheerders (Stedin, Enexis en Liander) en het Kadaster. Deze gegevens hebben we verwerkt tot jaarreeksen die we met elkaar kunnen vergelijken en op basis van dit vergelijk is de top 50 tot stand gekomen. De stappen zijn in onderstaande afbeelding weergegeven.

Via het BAG en Kadaster hebben wij al het corporatievastgoed van Nederland opgevraagd en in kaart gebracht. Zo weten wij van alle 2,3 miljoen corporatiewoningen alle belangrijke details (grootte, adres, woningtype).
Bij de drie grootste netbeheerders (Stedin, Enexis en Liander) hebben we het energieverbruik van corporatiewoningen opgevraagd. In slimme groepjes van 10 dezelfde soort woningen (bouwjaar, woningtype, type dak en inschatting van verduurzaming) hebben we het energieverbruik (gas en elektra) opgevraagd.
Met het standaardjaarverbruik voor gas en elektra is voor iedere woning de CO₂ uitstoot berekend. Deze zijn voor twee opvolgende jaren vergeleken. De corporatie met de meeste procentuele besparing is uitgeroepen tot meest duurzame corporatie.

Download de onderzoeksverantwoording


Republiq

InnAut maakte de award

Voor de award van de duurzaamheidsprijs, de duurzame prijs die de top 10 ontvangt, werkten wij samen met InnAut. InnAut is een technische sociale onderneming die mensen begeleidt naar een baan of opleiding binnen de techniek. Of, zoals ze zelf zeggen: "wij leren mensen de waarde in te zien van wat ze wél kunnen, in plaats van de beperking van wat ze niet kunnen". De heren en dames van InnAut ontwierpen én maakten de award helemaal 'from scratch' en het resultaat mag er zijn! Hieronder een aantal foto's van de totstandkoming van de awards.

Republiq
Republiq
Republiq
Republiq
Republiq
Republiq
Republiq
Republiq
Republiq

Doorsnedes van de top 50

Op basis van de gegevens van de top 50 zijn een heleboel verschillende doorsnedes te maken. Bijvoorbeeld waar de woningen van de top 50 liggen. Of hoeveel CO2 ze hebben bespaard. Of natuurlijk wie de netbeheerders zijn.