Onderzoek

We hechten waarde aan goed onderzoek. We leveren graag een neutrale bijdrage aan het debat. Thema's zoals de verduurzamingsopgave en de woningbouwopgave hebben onze bijzondere aandacht. Vaak voeren we onderzoek uit in opdracht maar soms ook op eigen intiatief. We ondersteunen regelmatig sectorale organisaties zoals VNG, RVO, Aedes of ministeries. Ook bieden we aan afstudeerders ruimte om specifieke onderwerpen grondig uit te pluizen.


Een interessant onderwerp voor een onderzoek? Daag ons uit.

Uitdaging versturen

Onderzoek energiearmoede

Republiq heeft samen met woningcorporatie Trivire een onderzoek uitgevoerd naar energiearmoede bij haar huurders. Hoe kun je, aan de hand van data, vinden waar mensen het hoogste risico lopen wanneer de energieprijzen nog verder stijgen? Welke informatie heb je hiervoor nodig? In dit webinar vertellen Trivire en Republiq hoe ze dit hebben gedaan?

Sander de Clerck en Sara Rieuwerts

Marktrapportage Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2022

Sturen op maatschappelijke waarde

“Sturen op maatschappelijke waarde” staat niet alleen in de publieke sector maar ook in de vastgoedsector volop in de belangstelling. Hoe kun je met vastgoed bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken van vandaag? Voor gemeentelijk vastgoed is dat evident. Deelnemers aan de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed laten zien voor welke maatschappelijke doelen zij vastgoed in bezit hebben en hoe zij hier mee omgaan.

Leoniek Driessens

Onderzoek woningbouwopgave in opdracht van WoningbouwersNL

In opdracht van WoningbouwersNL onderzochten we waar we 1 miljoen woningen kunnen bouwen in Nederland.

Sara Rieuwerts

Onderzoek nationaal warmtefonds (lopend onderzoek)

Dit betreft een lopend onderzoek in opdracht van RVO.

Leenke Jense

Monitoring energieverbruik maatschappelijk vastgoed

Monitoring van de voortgang van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

Leoniek Driessens en Nori van den Biggelaar

Duurzaamheidsprijs 2022

De top 50 van duurzaamste corporaties in Nederland in 2022.

Leoniek Driessens

Kansen voor binnenstedelijke verdichting

Een onderzoek naar de mogelijkheden voor binnenstedelijke verdichting,

Sander de Clerck

Marktrapportage Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2021

Samenvatting van de belangrijkste inzichten en resultaten van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2021.

Sander de Clerck en Leoniek Driessens

Waar staat je gemeente?

Dashboard - Energietransitie

Sander de Clerck