Expertise

Wij helpen partijen om vat te krijgen op complexe vraagstukken in het vastgoed. Hiervoor kraken we lastige puzzels en helpen we tegelijkertijd de organisatie om stappen te zetten. Zo dragen we bij aan het nemen van onderbouwde beslissingen. Beslissingen die langer houdbaar zijn en die beter bij je passen.

Republiq

Data consultancy

Niets is leuker en betrouwbaarder dan data-driven decision making. Dit houdt de discussie helder en is vaak de kortste route naar een goed besluit.

Onze ervaren analisten en data-experts nemen je bij de hand en banen zich samen met jou een weg door de talloze informatiebronnen, innovaties, trends en belangen die relevant zijn voor jouw vraagstuk.

We zijn handig met data.We zijn handig met structuur. We helpen onze opdrachtgevers om hun eigen data van waarde te laten zijn en lopen stad en land af op zoek naar databronnen die daar iets aan toevoegen.

Woonzorg Nederland, onderzoek naar klantwaarde
Met 45.000 woningen verspreid over 190 gemeenten is vastgoedsturing voor Woonzorg Nederland een complexe opgave. Woonzorg Nederland wil weten wat de klanttevredenheid over de woningen bepaalt en zoekt naar een datagericht antwoord.
Stedelijk Gebied Eindhoven: voorzieningenplanning
Mensen trekken zich weinig aan van gemeentegrenzen. Het voorzieningen- en evenementenaanbod op sport, cultuur en recreatie moet dus regionaal worden bekeken. We onderzoeken het voorzieningenaanbod en zoeken naar gedragspatronen van de 500.000 inwoners van het stedelijk gebied. Zo kunnen negen gemeenten samen keuzes maken over een divers aanbod.
Data-analyse Parteon
Woningcorporatie Parteon heeft data als speerpunt en heeft afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het inventariseren van de belangrijkste gegevens van haar 18.000 woningen. Republiq helpt Parteon om deze databronnen om te zetten in waardevolle informatie voor de vastgoedsturing.
Data-check gemeente Nijmegen
Data op orde. Dat is de ambitie van veel gemeenten. En een harde voorwaarde voor professionele vastgoedsturing. Data op orde begint bij een goede structuur. Republiq voerde een check uit op de gemeentelijke bronsystemen en adviseerde over een vernieuwde indeling van de gegevenshuishouding.
Erfpachtherziening Amsterdam
Wij hielpen het college bij de keuze voor een nieuw erfpachtstelsel. Om daarvan de consequenties te overzien moet je handig zijn met mega data bestanden. Om de overstap van 195.000 woningbezitters vlekkeloos te laten verlopen moet je een kei zijn in het koppelen van databestanden en het bewaken van de consistentie van de afgesproken lijn. Republiq is de stille kracht achter de schermen.
Grip op data en definiëren KPI's Rijksvastgoedbedrijf
Het bezit van het Rijksvastgoedbedrijf is zo divers dat de typologie al bijna een boekwerk wordt. Hoe hou je dan toch structuur in de verhuur van al deze gronden en gebouwen? Republiq heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf de prestatie indicatoren benoemd om op de portefeuille te sturen. Die prestatie indicatoren vormen de basis voor een eenduidige datastructuur.
Analyse van de wachtlijst woningcorporatie Huis en Erf
Welke woningen zijn het meest populair? En zien we dat ook terug in de renovatievoorstellen van de afdeling vastgoed? En hebben de jongeren in Schijndel en Sint Michielsgestel eigenlijk wel kans om aan een woning te komen? De analyse van de wachtlijst (natuurlijk netjes geanonimiseerd) geeft waardevolle input voor de investeringsplanning voor de komende jaren.

Data en tooling

De inzet van big data is in veel van onze projecten een tweede natuur. Data helpt strategie te vormen en besluiten te nemen op basis van feiten. Dit houdt de discussie helder en is vaak de kortste route naar een goed besluit.

We stellen onze eigen tools beschikbaar zodat jouw werk gemakkelijker wordt. Als een advies zijn meerwaarde bewijst, bouwen we het om tot een interactieve tool. Zo pluk je met een beperkte investering de vruchten van oplossingen die hun nut en waarde al bij organisaties hebben bewezen. Hieronder zie je een aantal voorbeelden. 

Smart City Planning

Meet de dynamiek van de stad. Weet waar interventies nodig zijn. Krijg een goed beeld van het maatschappelijk vastgoed in wijken en buurten.

lees meerkeyboard_arrow_right
Republiq
Onderwijsdata als vliegende start van het IHP

IHP onderwijs in één minuut. Alle gegevens op een rij. Over de leerlingen, de gebouwen, de spreiding, het energiegebruik en de financiën. Zodat er tijd overblijft voor een goed gesprek over de huisvesting van de toekomst.

lees meerkeyboard_arrow_right
Republiq
Asset Labs voor woningcorporaties

Compleet instrumentarium voor de assetmanager van de corporatie. Analyseer het bezit en stippel een strategie uit voor de toekomst.

lees meerkeyboard_arrow_right
Republiq
Benchmark Gemeentelijk Vastgoed

Dé benchmark i.s.m. 20 gemeenten en Tias School for business and society. Voor vergelijking en vooral om van elkaar te leren. Een waardevol netwerk voor de professionalisering van de vastgoedsturing.

lees meerkeyboard_arrow_right
Republiq