keyboard_arrow_leftAlle updates

Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2021

Republiq
Geschreven door Sander de Clerck
22/09/2021

In deze marktrapportage 2021 presenteren we de resultaten van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed gebaseerd op data over het jaar 2020. We duiken nog dieper in de benchmarkdata en presenteren de resultaten overzichtelijk langs slim gekozen prestatie-indicatoren, tot op het niveau van deelportefeuilles en gebruiksdoelen.

Download Marktrapportage Benchmark Gemeentelijk Vastgoed


Invloed COVID op gemeentelijke verhuur

Het jaar waar de resultaten betrekking op hebben, was op zijn zachts gezegd ongewoon. Een jaar dat ook voor de gemeentelijke vastgoedafdeling in het teken stond van COVID. Als gevolg van de COVID-maatregelen zijn veel gemeentelijke panden voor lange tijd ongebruikt geweest, wat invloed had op de exploitatie. De gevolgen van deze maatregelen zien we in de benchmarkdata niet terug. De maatregelen hebben niet geleid tot hogere leegstandscijfers of exploitatiekosten. In de praktijk zijn veel gemeenten – net als commerciële verhuurder - huurders tegemoet gekomen met huurkortingen. In de benchmark zijn deze huurkortingen niet apart geregistreerd zodat ook aan de batenkant de invloed van COVID (nog) niet is te herkennen in de benchmarkcijfers.

Verduurzamingsopgave onverminderd groot

Een ander belangrijk thema van gemeentelijk vastgoedbeleid in 2020-2021 is verduurzaming. Elke benchmarkgemeente heeft de verduurzaming van het eigen gemeentelijke vastgoed hoog op de agenda staan. Sommige gemeenten pakken dit pand voor pand op. De grotere gemeenten werken inmiddels met een eigen routekaart waarin de weg naar CO2 reductie in een heldere strategie is verwoord. De resultaten van alle verduurzamingsmaatregelen zien we nog maar mondjesmaat terug in de benchmarkresultaten. Sommige gemeenten laten een flinke sprong zien in verbeterde energielabels. Ook de onderhoudslasten voor ambtelijke huisvesting zijn flink gestegen, wat kan duiden op verduurzamingsmaatregelen om in 2023 te kunnen voldoen aan de label C verplichting. Over de hele linie moeten we helaas vooral opmerken dat de benchmarkresultaten laten zien dat de verduurzamingsopgave nog onverminderd groot is, getuige het grote aantal panden met een laag energielabel.

In de marktrapportage leest u meer over de resultaten en de achtergronden.