keyboard_arrow_leftAlle updates

Duurzaamheidsbeleid voor Woonvizier

Republiq
Geschreven door Tessa Persoon
12/10/2021

Met als hoofddoel het Klimaatakkoord: 95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990, staat de gebouwde omgeving voor een grote opgave. Met 2,4 miljoen woningen worden corporaties gezien als aanjagers voor de energietransitie. Ook Woonvizier wil de doelstelling van het Klimaatakkoord behalen. Republiq helpt ze daarbij door het duurzaamheidsbeleid te herijken.

In het duurzaamheidsbeleid leggen we niet alles tot in de puntjes vast, maar werken we met principes die richting geven voor de komende vijf jaar. Dit geeft in de (weerbarstige) werkelijkheid de ruimte om flexibel te zijn bij het kiezen van ingrepen en oplossingsrichtingen, zonder concessies te doen in de doelstellingen van Woonvizier.

Om het doel te behalen moet de CO2-uitstoot van de portefeuille gemiddeld met 3,3% per jaar gereduceerd worden. De focus ligt hier dus op het verminderen CO2-uitstoot in plaats van het “vergroenen” van energielabels. Om dit te bereiken hebben we eerst gekeken naar de huidige situatie en het verleden: waar staat Woonvizier nu, welke reductie is er al bereikt? Daarnaast is er naar de context gekeken en naar de samenstelling van de portefeuille. Waar zit de grootste verduurzamingsopgave en waar kunnen we het beste beginnen? Doen we dat bij de grootste uitstoters of bij de huurders met de hoogste energierekening? 

Het nieuwe duurzaamheidsbeleid bevat vijf belangrijke duurzaamheidskaders, die zich hebben vertaald in twaalf duurzaamheidsprincipes. Deze duurzaamheidsprincipes bieden handvatten voor de komende jaren en laten ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De principes helpen Woonvizier en haar partners om de doelstellingen in het vizier te houden.