keyboard_arrow_leftAlle updates

Gemeente Vught verkoopt Rozenoord

Republiq
Geschreven door Gijs Kant
01/01/2020

In het centrum van Vught was de gemeente eigenaar van vier gebouwen, bij de Vughtenaren beter bekend als Rozenoord en Vlierthonk. Het zijn gebouwen met een rijke historie voor de gemeenschap en het heeft in het verleden dienst gedaan als school, bioscoop en de laatste jaren als locatie voor verschillende Vughtse verenigingen. Met het vertrekken van deze verenigingen naar DePetrus is er besloten om deze locatie te laten herontwikkelen.

Foto's van Six, het archief van Brabants Dagblad en Buro Lubbers

Twee van de vier gebouwen moeten gezien de cultuurhistorische waarden behouden blijven. Uitgangspunt voor de gemeente was om op deze locatie tenminste 35 middeldure huurwoningen te realiseren, voorzien van een halverdiepte parkeergarage en een openbare, groene binnentuin. De gemeente wil het aanbod middeldure huur woningen vergroten, omdat dit woningaanbod op dit moment beperkt beschikbaar is in Vught.

Republiq heeft in januari 2019 de gemeente Vught geadviseerd over de te volgen procedure en de voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding gezamenlijk met de gemeente opgepakt. Op basis van de gestelde eisen is er gekozen voor een Europese niet-openbare aanbesteding. De interesse onder marktpartijen was groot met 15 aanmeldingen. De vijf beste aanmeldingen zijn geselecteerd voor deelname aan de gunningsfase op basis van drie selectiecriteria.

In de gunningsfase hebben vijf partijen hun biedingen en plannen uitgewerkt en aangescherpt op basis van een dialoogronde. Dit heeft in juli 2019 geleid tot vier concurrerende inschrijvingen welke op kwaliteit en prijs beoordeeld zijn. De kwalitatieve criteria waren ‘ruimtelijke inpassing en beeldkwaliteit’ en ‘duurzaamheid’. Het plan van Dura Vermeer, in samenwerking met Six en Buro Lubbers, scoorde zowel op kwaliteit als op prijs het beste. Daarmee kwam Dura Vermeer als de duidelijke winnaar uit de bus. Wij feliciteren de gemeente Vught en Dura Vermeer met dit mooie resultaat en kijken uit naar de realisatie van dit plan!  

Wilt u meer weten over contracteren en aanbesteden bij gemeenten? Neem dan contact op met Gijs Kant.