keyboard_arrow_leftAlle updates

Kengetallen gemeentelijk vastgoed 2020

Republiq
Geschreven door Ingrid Janssen
08/12/2020

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed komt met een update van de kengetallen voor vastgoedexploitatie. De kengetallen geven een gedetailleerd beeld van kosten, opbrengsten en waarden voor verschillende type gebouwen binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De kengetallen kunnen gebruikt worden als benchmark voor eigen gemeentelijk vastgoedbeleid.

Download Kengetallen gemeentelijk vastgoed 2020


De kengetallen zijn gebaseerd op de gedetailleerde datasets die jaarlijks door 21 grote gemeenten in Nederland worden aangeleverd ten behoeve van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed. TIAS Business School en Republiq – initiatiefnemers van de benchmark – willen met dit project bijdragen aan betere financiële sturing van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

De kengetallen geven gemeenten een beter gevoel bij de hoogte van onderhoudskosten en gehanteerde huurprijzen. Het vastgoedbeleid van gemeenten verschilt onderling namelijk sterk. Door scherpe definities conform het codeboek van de benchmark, is het mogelijk deze verschillen beter te begrijpen. De getallen geven een zorgvuldig berekend gemiddelde over een representatieve dataset.