keyboard_arrow_leftAlle updates

Wijkaanpak De Nude, Wageningen

Republiq
Geschreven door Gijs Kant
24/03/2020

De Woningstichting uit Wageningen staat voor een grote uitdaging voor vernieuwing van een deel van hun woningbezit. Republiq helpt hen bij de selectie van de geschikte partner en de begeleiding van de bouwteamfase. Zo worden de woningen in de komende jaren weer toekomstbestendig gemaakt en flink verduurzaamd.

Woningen toekomstbestendig maken

In de wijk De Nude in Wageningen heeft de woningcorporatie zo’n 400 portiek- en galerijwoningen in bezit uit de jaren ‘60. Deze woningen zijn niet meer toekomstbendig en technisch gezien aan groot onderhoud toe: slechte isolatie, kozijnen die aan vervanging toe zijn, klachten over het wooncomfort, verouderde indeling van de woningen en een inbouwpakket dat vernieuwd moet worden. Tegelijkertijd hebben de woningen veel potentie om na een flinke ingreep weer toekomstbestendig te zijn en kunnen direct de kansen voor verduurzaming meegenomen worden. Er is gekozen voor een gefaseerde wijkaanpak. Als start een pilot van 50 woningen met als uitgangspunt om in 2024 alle woningen te hebben onderhouden en verduurzaamd.

"Het proces is goed begeleid door Republiq en we hebben het écht samen gedaan. "

Bouwteam samenstellen

In 2019 is de partner om deze opgave uit te voeren geselecteerd. Begin 2019 is een voorselectie gemaakt naar drie potentiële partners. De Woningstichting durfde het aan om volledig op kwaliteit te selecteren op basis van een taakstellend budget! Hierdoor werden de potentiële partners echt uitgedaagd. In een samenspel tussen de technische minimumeisen (zoals omschreven in de vraagspecificatie) en de meerwaarde die partijen konden bieden is in dialoog gezocht naar optimale oplossingen. Dit heeft in een intensief traject geleid tot een ontwerp voor de galerij- en portiekwoningen, een plan van aanpak op duurzaamheid en omgang met de bewoners. De kwalitatief concurrerende inschrijvingen zijn beoordeeld door het projectteam van de Woningstichting en eind 2019 is Van Wijnen geselecteerd als partner. Zij mogen de pilot van één portiek- en één galerijflat (totaal 50 woningen) uitwerken en realiseren. De intentie is om na deze pilot ook de volgende fasen gezamenlijk te realiseren.

Op dit moment wordt in een bouwteamsamenwerking het ontwerp gezamenlijk verder uitgewerkt. Het bewonerspanel heeft in het ontwerp ook een stem gekregen, om de identiteit van hun woningen te bepalen. In dit project werken alle partijen op basis van gelijkwaardigheid samen in een bouwteam. Republiq begeleidt in dit proces het bouwteam, dus zowel de Woningstichting als Van Wijnen. Doel is om na de zomer van 2020 te starten met de realistie van de pilot.


Samenwerking De Woningstichting en Republiq

Maurice Kersten namens de Woningstichting over de samenwerking:

“Voor het project De Nude in Wageningen hebben wij Republiq als adviseur geselecteerd om samen met ons de vraagspecificatie op te stellen en aanbesteding te doorlopen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we voor deze “Wijk van de Toekomst” een flinke ambitie hebben, dit project naast onderhoud ook een verduurzamingsopgave behelst en we met de geselecteerde partner bovendien een langdurige opdracht aangaan.

Republiq heeft aan al onze verwachtingen voldaan en heeft deze ook overtroffen met hun professionele werkwijze. Als projectteam hebben wij de samenwerking als zeer prettig ervaren. Het proces is goed begeleid door Republiq en we hebben het écht samen gedaan. Met als resultaat de selectie van Van Wijnen als partner voor deze opgave in De Nude voor de komende jaren!

We kijken er naar uit om veeleisende projecten in de toekomst vaker samen op te pakken.”