keyboard_arrow_leftAlle updates

Benchmark Gemeentelijk Vastgoed introduceert lightversie

Republiq
Geschreven door Ingrid Janssen
26/01/2021

Republiq introduceert - samen met TIAS Business School - een light versie van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed. Door slim gebruik te maken van open databronnen, worden in één oogopslag belangrijke vragen voor gemeentelijke vastgoedsturing beantwoord. Benchmark Light brengt alle openbare vastgoeddata met intelligente dashboards, tot op pandniveau, in kaart. Een ingewikkeld dataproces voor de gebruiker blijft zo achterwege. Dit maakt deelname aan de benchmark voor elke gemeente (groot of klein) eenvoudig.

Download onze whitepaper


Kansen benutten van open data

Dat het benchmarkproject zich goed leent voor het gebruik van open data wisten we al even. Er is immers veel data over gemeentelijk vastgoed openbaar beschikbaar. In eerdere projecten maakte Republiq al dankbaar gebruik van deze databronnen. Denk aan vraagstukken over voorzieningenplanning en over de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In het benchmarkproject gebruiken we het unieke BAG-id als belangrijke informatiedrager voor het ordenen en koppelen van open data en eigen databronnen van de gemeente. In Benchmark Light gaan we nog een paar stappen verder en benutten we deze mogelijkheden maximaal.

Door een slimme combinatie van open databronnen kan het gemeentelijk vastgoed van elke Nederlandse gemeente, uitgesplitst naar gebruiksdoel, tot op het niveau van een individueel pand in kaart worden gebracht. Zelfs de duurzaamheidsprestaties kunnen we op basis van open data scherp in beeld krijgen. Eenvoudig is dit niet. Het vraagt om een slimme koppeling en jaarlijkse actualisatie van een grote set van databronnen. Vervolgens vraagt de vertaling van deze data in bruikbare en gestandaardiseerde prestatie-indicatoren de juiste expertise. Iets waarin de dataconsultants van Republiq zich hebben gespecialiseerd. Deelnemers aan de Benchmark Light kunnen zo profiteren van een rijke, actuele en gevalideerde set aan open databronnen die al in handzame dashboards zijn klaargezet. Dit bespaart name kleinere gemeenten veel werk. 

Vastgoedsturing met Benchmark Light

Deelnemers aan de Benchmark Light krijgen toegang tot dashboards waarmee ze tot op het niveau van het gebouw vastgoedprestaties kunnen vergelijken. In één oogopslag zie je waar jouw gemeente staat op de onderwerpen beschikbaarheid, beleid en duurzaamheid vergeleken met andere gemeenten. Zo herken je snel wat een specifieke gemeentelijke vastgoedopgave zo uniek maakt. Is dat het grote aandeel monumenten in de portefeuille? Of het grote aantal scholen naar rato van het aantal schoolgaande kinderen? Of de geografische spreiding van de sportvoorzieningen? Of de oude voorraad die de slechte energieprestatie verklaart? Antwoorden op deze vragen dragen bij aan het verantwoorden van gemaakte (of te maken) keuzes in het vastgoedbeleid.

Het Benchmark Light programma helpt je bij de kernvragen van vastgoedsturing: Heb ik veel of weinig vastgoed in eigendom? Heb ik veel of weinig sport, culturele, onderwijs en welzijnsvoorzieningen beschikbaar voor mijn inwoners? Welk vastgoed dat ik bezit wordt niet ingezet voor gemeentelijke beleidsdoelen? Wat is de duurzaamheidsprestatie van het gemeentelijk vastgoed? Hoe verhoudt zich dit met andere gemeenten en met de doelstelling van 2050? Deelname is eenvoudig en betaalbaar. Gemeenten kunnen op elk moment van het jaar instappen.

Benchmark Expert

Niet alle vragen voor vastgoedsturing kunnen met open data worden beantwoord. Voor financiële sturing is inzicht in de kosten en opbrengsten van het vastgoed nodig. Het Benchmark Expert programma is er voor gemeenten die deze verdieping zoeken. Voor dit programma leveren zij jaarlijks alle financiële resultaten van de vastgoedportefeuille aan. Zo ontstaat onder meer een goed inzicht in de onderhoudskosten, de mate van kostendekkendheid, huurconsistentie en waardeontwikkeling van de portefeuille. Een stabiele groep van ruim 20 grotere gemeenten (waaronder Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere en Eindhoven) verzamelt jaarlijks de eigen vastgoeddata waarna data-experts de data opschonen, analyseren en vertalen in meetbare prestatie-indicatoren. Dat dit een succes is, blijkt wel uit de levendige community van deelnemende gemeenten die elkaar jaarlijks opzoeken tijdens MEET-Ups om zo van elkaars resultaten te leren.

Wil je meer weten over de verschillen tussen het Benchmark Light en Expert programma? En wil je weten wat deze programma’s voor jouw gemeente kunnen betekenen? Download hierboven onze whitepaper of check de benchmark website.